Sinh viên lớp 23AV01 thực hành môn Observation and Report

162
<GÓC HỌC TẬP – OBSERVATION AND REPORT>
Chiều vừa qua ngày 01/03/2023, nhằm chuẩn bị “hành trang” cho các bạn sinh viên lớp 23AV01 Khoa Ngoại ngữ trước khi bước vào môi trường làm việc văn phòng,… Cô Vũ Thị Thương Thương và ThS Ung Thị Út – P.Trưởng Khoa TT đã có một buổi trainning kỹ năng mềm cho các bạn. Được biết thông qua môn Observation and Report (Kiến tập và báo cáo), các bạn sẽ được thực hành các kỹ năng như: Soạn thảo văn bản, scanning, photo, in giấy tờ./.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại từ buổi học thực hành môn kiến tập của các bạn: