Thông báo đăng ký dự Lễ tốt nghiệp năm 2023 – đợt 1

189

Các bạn sinh viên theo dõi đường link bên dưới để kịp thời chuẩn bị đăng ký dự lễ Tốt nghiệp năm 2023 nhé!!!

Thông báo đăng ký dự Lễ tốt nghiệp năm 2023 – đợt 1 – Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên ✔Trường Đại học Bình Dương ✔Đại học chính quy ✔Xét tuyển Đại học ✔Email: daotao@bdu.edu.vn