LỊCH TIẾP SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

206
Nhằm mục đích lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản ánh của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường Đại học Bình Dương
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các bạn sinh viên Lịch tiếp sinh viên theo khung thời gian bên dưới.
P/S: Các bạn sinh viên vui lòng liên hệ trước qua mail dmkhoi@bdu.edu.vn để được sắp xếp lịch tư vấn trước nhé!