Liên hệ

KHOA NGOẠI NGỮ– TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại:0274 730 3399
Email: ngoaingu@bdu.edu.vn
———————————————————————–
+Bình Dương: Trường Đại học Bình Dương.

Cà Mau: Phân hiệu trường Đại học Bình Dương – Cà Mau.