INTERNSHIP & REPORT OF 23AV01

Thứ sáu - 24/05/2024 03:29
Tuần vừa qua là một tuần lễ vô cùng đặc biệt đối với tập thể lớp 23AV01, đây là buổi báo cáo tốt nghiệp - môn học có thể được xem là chặng cuối cùng của cuộc đời sinh viên
Tại buổi báo cáo, thành viên của các nhóm đã thuyết trình và hoàn thành các câu hỏi được đưa ra từ hội đồng Khoa Ngoại ngữ
Dưới đây là hình ảnh được ghi lại kèm theo những chia sẻ rất chân thành đến từ tập thể 23AV01 (bài chia sẻ được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung đó các bạn ạ ^^)
May 16th, 2024 - CONGRATULATIONS TO US.
We would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to everyone who has supported us throughout our internship journey.
Firstly, we extend our sincere thanks to the Evaluation Committee for their insightful comments and valuable suggestions. Your feedback has been instrumental in helping us improve and refine our skills.
We are deeply grateful to our supervisor, Mrs. Ung Thị Út, for her unwavering support and guidance throughout our internship report process. Despite not being in the best of health, she always assisted us in overcoming various challenges.
Our appreciation also goes to Ms. Hà Thị Hương, Head of the Specialist Department of Xpert English Center, and to Mr. Trần Công Duỹ and Mr. Đỗ Thành Phú, academic officers at Xpert English, for their invaluable help and guidance during our time at XPert.
We would like to express our gratitude to Houston123-Xpert English and other participating companies for giving us the opportunity to intern with you. Your support has been crucial for our professional growth.
We also wish to extend our deepest thanks to the Faculty of Foreign Languages and Binh Duong University. The invaluable knowledge and experiences we gained during our time as students have been instrumental in helping us adapt effectively to our work during the internship.
The Special thanks to Ms. Vũ Thị Thương Thương and Mr. Dương Minh Khôi, lecturers from the Faculty of Foreign Languages, for connecting us with various companies and helping us find suitable internship placements.
A heartfelt thank you to all the members of our internship group. Your friendship, support, and encouragement have been vital in making this journey enjoyable and successful. We have grown and learned so much together.
Finally, congratulations to all of us for our growth and accomplishments. We have come a long way and have matured significantly through this experience.
———
🎉2024 年 5 月 16 日 - 祝贺我们🎉
借此机会,我们向所有在实习过程中支持我们的人表示衷心的感谢。
首先,我们对评审委员会提出的中肯意见和宝贵建议表示衷心感谢。您的反馈有助于帮助我们提高和完善我们的技能。
我们非常感谢我们的顾问, Ung Thi Ut 女士,感谢她在整个实习报告过程中坚定不移的支持和指导。尽管她的健康状况不佳,但她总是帮助我们克服各种挑战。
我们还要感谢 Ha Thi Huong女士,XPERT English中心前质量经理,以及 Tran Cong Duy 先生。感谢 XPERT English 的学术官员 Do Thanh Phu 先生,感谢他们在 Xpert期间提供的宝贵帮助和指导。
我们衷心感谢 Houston123-XPERT English 和其他参与公司为我们提供实习机会。您的支持对我们的职业成长至关重要。
我们还要向外语学院和平阳大学致以最深切的谢意。我们在学生时代获得的宝贵知识和经验对于帮助我们在实习期间有效适应工作发挥了重要作用。
特别感谢Vu Thi Thuong Thuong 女士和Duong Minh Khoi先生,外语学院的讲师,为我们与各个公司建立联系并帮助我们找到合适的实习位置。
向我们实习组的全体成员表示衷心的感谢。你们的友谊、支持和鼓励对于使这次旅程愉快和成功至关重要。我们一起成长并学到了很多东西。
最后,祝贺我们所有人的成长和成就。通过这次经历,我们已经走了很长的路,并且已经显着成熟。
3
1
5

Tác giả: Khôi Dương Minh

 Tags: sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Maps
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây