DANH SÁCH CÁC NHÓM MÔN HỌC TÍN CHỈ TỔ CHỨC TRONG...

* Sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ cập nhật danh sách các nhóm môn học tổ chức trong học kỳ 3 năm học 2015 - 2016 và liên hệ khoa để được cố vấn học tập hướng dẫn đăng ký. * Sinh viên theo dõi lịch trình đăng ký môn học, thời gian nộp học phí tại website bdu.edu.vn. * Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ về địa chỉ email thanhhung.thai@bdu.edu.vn. để được hỗ trợ