KHOA NGOẠI NGỮ: Họp lớp 25AV01

222

Ngày 13/10/2022 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ – Ngành Ngôn ngữ Anh đã tổ chức họp lớp 25AV01 vào lúc 14h00 tại phòng BII.5 của Trường Đại học Bình Dương. Cuộc họp diễn ra bao gồm nhiều nội dung như: Thông báo lại về việc nhận đồng phục và hồ sơ bảo hiểm, hướng dẫn các bạn tân sinh viên đăng nhập cổng thông tin sinh viên, gmail sinh viên (đuôi bdu.edu.vn) ; giới thiệu các CLB, đội, nhóm của Trường và Khoa,…. Cuộc họp đã kết thúc một cách tốt đẹp, truyền tải được đầy đủ nội dung, thông tin cần thiết cho các bạn Tân sinh viên K25 lớp 25AV01 dưới sự chủ trị của cô Từ Thủy Thanh Trà (GVCN1) và thầy Dương Minh Khôi (GVCN2). Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại từ cuộc họp:

             

Cô Từ Thủy Thanh Trà đang phổ biến Khung Chương trình Đào tạo cho các bạn sinh viên.                                 Thầy Dương Minh Khôi đang quan sát số lượng sinh viên tại buổi họp.

Hình tập thể 25AV01 trước khi kết thúc buổi họp.