CLB E4U sinh hoạt tuần đầu tiên của tháng 12

198

Chiều qua ngày 02/12/2022, CLB E4U của Khoa Ngoại ngữ đã sinh hoạt với chủ đề “Dream Job”. Tại đây các bạn đã được tham gia giao lưu và chia sẻ về những dự định, mục tiêu và nghề nghiệp trong tương lai các bạn hướng đến trong thời gian học tập tại mái trường Đại học Bình Dương. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: