Giới thiệu về Khoa

1. Lịch sử hình thành và tổ chức nhân sự

1.1. Khoa Ngoại Ngữ trường ĐH Bình Dương được thành lập theo quyết định số 067/QĐ-TCCB/2001 ngày 25/06/2001 tại Bình Dương. Từ những ngày đầu được thành lập, Khoa Ngoại ngữ đã đang và ngày càng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của toàn trường. Với tinh thần luôn nâng cao tổ chức mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo, hoàn thiện các cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lương giảng dạy, tạo lập các mối quan hệ trong và ngoài nước.

1.2. Tổ chức nhân sự:

TS. Huỳnh Thị Bích Phượng                                       Q. Trưởng khoa

TS. Đỗ Đoan Trang                                                      Phó trưởng khoa thường trực

TS. Lai Khai Vinh                                                        Trưởng bộ môn tiếng Trung

ThS. Ngô Hoàng Oanh                                                 Trợ lý trưởng khoa

CN. Nguyễn Ngọc Hương Giang                                Trợ lý sinh viên

Lực lượng giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có nhiều năm kinh nghiệm.

2. Sơ đồ tổ chức vị trí công việc khoa ngoại ngữ:

3. Chức năng nhiệm vụ (theo quy chế của nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 071/ĐHBD-QĐ/2000).

3.1. Chức năng:

Khoa là đơn vị quản ly công tác đào tạo các chuyên ngành, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề mà khoa tổ chức đào tạo.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Thông qua Hội đồng khoa học chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu, xây dựng hoặc điều chỉnh mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp đào tạo ngành nghề thuộc phạm vi khoa quản lý.

3.2.2. Tổ chức, triển khai, quản lý công tác tổ chức đào tạo theo các chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

3.2.3. Hàng năm, học kỳ, khoa có nhiệm vụ lập kế hoạch các mặt công tác: giảng dạy, thực tập, thí nghiệm, kiến tập, thi, kiểm tra, chấm thi, làm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên; lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dự trù kinh phí trả thù lao cho giáo viên, kinh phí thực tập, kinh phí hành chánh sự nghiệp theo đúng thời hạn quy định đầu năm học và đầu học kỳ, chuyển các kế hoạch đến các phòng chức năng có liên quan để lên kế hoạch tổng thể của toàn trường.

3.2.4. Quản lý các mặt hoạt động (học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt ngoại khóa, thể dục thể thao,…), nắm bắt và kịp thời phản ánh tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên thuộc phạm vi khoa quản lý (các dữ liệu phải trùng khớp với số dữ liệu thực tế quản lý tại các phòng chức năng của Nhà trường),

  • Quản lý hồ sơ sinh viên
  • Quản lý kết quả học tập của sinh viên
  • Quản lý các hoạt động tập thể của sinh viên do khoa tổ chức hoặc do nhà trường tổ chức
  • Lập danh sách sinh viên, cấp thẻ sinh viên.

3.2.5. Phối hợp với các phòng chức năng và Đoàn thanh niên giáo dục ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước cho sinh viên.

3.2.6. Tổ chức, triển khai chương trình nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên, tổ chức biên soạn, dịch sách, bài giảng và các tài liệu khoa học.

3.2.7. Tổ chức tổng kết, sơ kết năm học, đánh giá kết quả học tập và các hoạt động của khoa báo cáo cho Hiệu trưởng.

4. Thông tin liên hệ:

ĐT: 0274.3871.385

Email: khoangoaingu@bdu.edu.vn

Website: ngoaingu.bdu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ngoaingu.bdu.edu.vn/