1. Tên ngành: NGÔN NGỮ ANH
  2. Trình độ đào tạo: Đại học
  3. Văn bằng: Cử nhân
  4. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng học lên các bậc học cao hơn tại các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
  5. Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

Stt

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng –An ninh.

– Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

– Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;

– Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực ngành;

– Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

– Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

– Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chung

Cơ sở ngành

Nắm vững các kiến thức, kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và trong học thuật (Nghe, Nói, Đọc Viết) tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ.

Dự kiểm tra đạt yêu cầu môn học, có thực hành, thực tập.

Chuyên ngành

– Biết, hiểu những khái niệm, bản chất của ngôn ngữ và một số vấn đề liên quan đến ngôn ngữ. Phân tích, nhận diện các đơn vị, các bộ phận của ngôn ngữ Anh ;

– Hiểu biết sơ lược về văn học, văn hóa, giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ ; có thể so sánh, đối chiếu những hành vi, giá trị, tín ngưỡng, quan niệm sống giũa nhiều nền văn hóa khác nhau ;

– Có kiến thức tiếng Anh tương đương vớ i trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ;

– Nắm vững kiến thức cơ bản về phương pháp dạy tiếng Anh phổ biến, các kỹ thuật, các bước lên lớp, phương pháp kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh (Sư phạm);

– Nắm vững các kiến thức cơ bản về một số hoạt đông nghiệp vụ kinh tế, thương mại; hiểu biết về hệ thống thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lĩnh vực quản trịnh kinh doanh, nhà hàng khách sạn, tiếp thị (Thương mại).

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên ngành

Sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ.

Ứng dụng và Trình bày các kiến thức đã được học tập thông qua các bài tập kiểm tra, bài tập nhóm và bài tiểu luận, thuyết trình do bản thân thực hiện ( có sự hướng dẫn của Giảng viên)

Kỹ năng mềm

– Kỹ năng phát hiện các vấn đề xã hội;

– Kỹ năng tổng hợp dữ liệu (định lượng & định tính) => khái quát hóa => sơ đồ hóa (sơ đồ tư duy);

– Làm việc nhóm có hiệu quả thông qua các bài tập nhóm, tham gia các buổi khảo sát thực địa,…;

– Xây dựng bài tập thuyết trình (Powerpoint) và tích cực phản biện trong các buổi thảo luận nhóm trên lớp;

– Xử lý được những tình huống khi đi thực tập, thực hành nghề trên thực địa;

– Kỹ năng tự học, suy nghĩ độc lập,…;

– Kỹ năng viết và trình bày;

– Đàm phán và thương lượng. Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Tham dự và đạt yêu cầu của giảng viên khi thực hiện các họat động trên thực địa, làm bài tập nhóm, khảo sát nghiên cứu,….

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng ngoại ngữ

Số: 62/QĐ – ĐHBD-PĐT. Thủ Dầu Một, ngày 24/06/2013.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

Số: 62/QĐ – ĐHBD-PĐT. Thủ Dầu Một, ngày 24/06/2013.

– Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị;

– Thiết kế và trình bày các bảng thống kê mô tả, biểu đồ,… trong các bài tiểu luận

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi trong học tập và thực hành nghề nghiệp

Tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên về chuẩn mực kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, viết báo cáo kết quả nghiên cứu để có khả năng thực hành nghề sau khi tốt nghiệp ra trường.

Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên và có kết quả nghiệm thu từ đạt trở lên

Ý thức về cộng đồng, xã hội

– Ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác và đoàn kết trong công việc; – Ý thức sẵn sàng tham gia các công tác chuyên môn phục vụ cộng đồng xã hội.

Tích cực tham gia các hoạt động Mùa hè xanh, các dự án nghiên cứu của giảng viên trong khoa,…

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có.

– Giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ;

– Trợ lý các dự án, trợ lý các cấp quản lý hành chánh;

– Điều phối viên;

– Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước;

– Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;

– Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;

– Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế.

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học lên bậc cao hơn; có công trình khoa học tham gia các Hội thảo khoa học các cấp.

– Có đủ nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học có thế tiếp tục nghiên cứu trình độ cao hơn;

– Có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và các viện/trung tâm nghiên cứu.

Số lượng bài viết tham dự Hội thảo khoa học các cấp, đăng tạp chí, …

Số liệu và minh chứng tích luỹ qua các năm về cựu sinh viên